สนับสนุนทุนการศึกษา

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง ในการจัดงานสานฝันการศึกษาสู่สาธารณชน ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560

17439522_480116179045492_1362553133_n