สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

thumbnail_IMG_1235

thumbnail_IMG_1237
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นำพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมรายนายวุฒิพล ทองน้อย เลขประจำตัว 508342 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ณ วัดชนาธิปเฉลิม ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทั้งนี้  ได้แนะนำทายาทเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ถูกต้อง  และรวดเร็วในการจ่ายค่าจัดการศพต่อไป