สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

IMG_1081
นายอนุสรณ์  ชายเหตุ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  พร้อมด้วยนายจรูญ  สัสดี  ครู  โรงเรียนกำแพงวิทยา  กรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล  นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรมนางปราณี  เกนุ้ย  เลขประจำตัว  564018 ณ บ้านเลขที่  37  หมู่ที่  3  ตำบลแหลมสน  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ทั้งนี้  ได้แนะนำทายาทเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน  200,000  บาท  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ถูกต้อง  และรวดเร็วในการจ่ายค่าจัดการศพต่อไป