สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

thumbnail_IMG_1138

thumbnail_IMG_1137
thumbnail_IMG_1139
thumbnail_IMG_1140
นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายฮัมดาน เบ็ญญโซฟ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง นำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรมรายนางคร่อง ติงสง่า เลขประจำตัว 145551 คู่สมรสของนายอำนาจ ติงสง่า ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป. สตูล ณ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  ทั้งนี้  ได้แนะนำทายาทเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ จำนวน  100,000  บาท  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ถูกต้อง  และรวดเร็วในการจ่ายค่าจัดการศพต่อไป พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านตันหยงกลิง ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้