สวัสดิการส่วนลดสินค้าและบริการแก่สมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลร่วมกับร้านค้า/สถานประกอบการจัดสวัสดิการ(ส่วนลด)ให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้านค้าหรือสถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล โทร 074-750745

242521767_3419647418160563_6475366368134350698_n