สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพ

วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางบังอร เกนุ้ย สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 424970 จำนวน 200,000 บาท และสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่ 141046 จำนวน 100,000 บาท ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุกล้ามเนื้ออ่อนแรง โดยมีนายโกวิทย์ เกนุ้ย คู่สมรสของสมาชิกดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ

มอบค่าจัดการศพ1

มอบค่าจัดการศพ