สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจต้อกระจก1