สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรคัดกรองต้อกระจกให้แก่บุคลากรภาครัฐ ทายาทสายตรง บุคคลในครอบครัวและประชาชนทั่วไป

1

2

3

4