สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลเร่งจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(information center)ในปีงบประมาณ2564

11 มกราคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พบผู้บริหาร กศน.อำเภอท่าแพ ในการเร่งจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (information center) ในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ “สกสค.สตูลพบเพื่อนครูฯ สร้างการรับรู้ร่วมกัน” โดย ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดจะเข้าพบผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกสังกัด

1

2