สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร ตรวจคัดกรองต้อกระจกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรคัดกรองต้อกระจกให้แก่บุคลากรภาครัฐ ทายาทสายตรง บุคคลในครอบครัวและประชาชนทั่วไป ณ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1

2

3

4