อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร วิชาการเงินการบัญชีและพัสดุ หัวข้อ”แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ด้านการเงินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร วิชาการเงินการบัญชีและพัสดุ หัวข้อ”แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ด้านการเงินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.และแนวปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดทำบัญชีและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ”ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดสตูล

1

2

3

4

5