อำนวยความสะดวก “ตรวจสุขภาพ”

IMG_0670 (1)

IMG_0669 (1) IMG_0668 (1)

IMG_0667 (1) IMG_0666 (1)

นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ปฏิบัติภารกิจในการอำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์จากสถานพยาบาล สกสค. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู และโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นกำหนดวันสุดท้ายของการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาล สกสค. ในจังหวัดสตูลประจำปีนี้ ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ได้ให้คำแนะนำในการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้อีกด้วย