แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานไปเข้าร่วมจัดนิทรรศการ

ด้วย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เดินทางไปร่วมจัดนิทรรศการ “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร จึงปิดทำการ ในวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้