แจ้งประชาสัมพันธ์การถึงแก่กรรม

ด้วย นางมัทนา อังโชติพันธุ์ (ครูตุ๊กตา) อายุ 63 ปี อดีตครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง (วัดตลาด) อ.เมือง จ.สตูล ฌาปนกิจในวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป  

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน