แสดงความยินดี…กับอีกหนึ่งตำแหน่ง

IMG_1118 (1)
thumbnail_IMG_1119
นายอนุสรณ์  ชายเหตุ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายจรูญ สัสดี ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา กรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ อมรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพรอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559