โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

สกสค.สตูล