โครงการจิตอาสาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจังหวัดสตูล

15 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล จัดโครงการจิตอาสาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม ณ วัดทุ่งริ้น อ.ท่าแพ จ.สตูล โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม สุชาติพงษ์ (ศึกษาธิการ จ.สตูล)เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด#เข้าใจ เข้าถึง ตรึงด้วยบริการที่หลากหลาย#

1

2

3

4

5

6

7

8