โครงการจิตอาสาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจังหวัดสตูล

13 กรกฎาคม 2564 นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดสตูล เป็นประธานโครงการจิตอาสาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม ณ มัสยิดดารุศศอลิฮีน อ.ควนโดน จ.สตูล โดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน โควิด-19

S__4505825

S__4505823_0

S__4505826

S__4505827

S__4505828

S__4505829

S__4505830

S__4505831