ให้บริการสมาชิกในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการแก่สมาชิก ช.พ.ค. ในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน และโรงเรียนบ้านคีรีวง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

156202245_1039841546539546_8508712135455974042_o

154967528_1039842246539476_4427827157039866361_o

154932970_1039842289872805_1992944882010186040_o

155830357_1039842603206107_3812113087049669451_o