เยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายอำเภอมะนัง

คืนวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายอนุสรณ์ ชายเหตุ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ของกลุ่มเครือข่ายอำเภอมะนัง ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งจัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2560

ลูกเสือ
ลูกเสือ1