มอบพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล มอบพวงหรีดและเคารพศพนางมัทนา อังโชติพันธุ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 633543 ณ วัดชนาธิปเฉลิม อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนางสาวปัญญลักษณ์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล เป็นตัวแทนในการมอบ

มอบพวงหรีด